Member

Jin Shimamura(Leader/M2)
Go Takeyama(Sub Leader/M1)

M2:
Toshiki Fujita
Aya Okazawa
Haruki Mori
Tomoya Kurihara
Satoshi Kakuta
Kyoko Kawashima
Takahito Ono
keiya Nakahara
Misa Takahashi
Yosuke Ishii
Ryo Funahashi

M1:
Takeshi Kawamura
Takuji Yumoto
Hou Ningxin
Shoyo Miyao
Hinako Kosaka

***

(以下は2016年度の情報です)

(Photo by Yuki Sekinuma)

CDLAB TOKYO 2016 are :

Jin Shimamura(Leader/M1)

M2:
Toshiki Fujita
Aya Okazawa
Haruki Mori
Tomoya Kurihara
Yuki Sekinuma

M1:
Satoshi Kakuta
Kyoko Kawashima
Takahito Ono
keiya Nakahara
Misa Takahashi

***

(以下は2015年度の情報です)

11330031_776040695827762_7536647720987426259_n

CDLAB TOKYO 2015 are :

Miyabi Inoue(Leader)
Kento Tanabe
Keita Yagi
Chikara Ando
Aya Okazawa
Shizuha Sanada
Haruki Mori
Tomoya Kurihara
Yuki Sekinuma
Toshiki Fujita

***

(以下は2014年度の情報です)

10272734_587732917991875_231076596607651486_o

メンバーを紹介します。Members are :

Jo Sato – Planner / Leader

Kumiko Namiki – Business Producer / Planner

Kento Tanabe – Planner
Kori Gong – Planner
Hikaru Tokumori – Planner
Nobuyuki Hirota – Planner

Miyabi Inoue – Planner / Art Director
Miho Kobayashi – Planner / Art Director

Yusuke Tsujisawa – Planner / Technical Director
Hangxing Chen – Planner / Technical Director
Keita Yagi – Planner / Technical Director

※メンバー個別の紹介ページは追って公開します。